Bezpośrednia ochrona fizyczna


Przy realizacji usługi ochrony obiektów Biuro Ochrony "Ranger" Sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na dobór pracowników ochrony, kierując się:

- odpowiednimi kwalifikacjami
- sprawnoscia fizyczną
- predyspozycjami psychofizycznymi
- kulturą osobistą
- zaangażowaniem
- niekaralnoscią


Doświadczonych i przeszkolonych pracowników ochrony wyposażamy w:

- umundurowanie służbowe z identyfikatorami
- środki przymusu bezpośredniego (pałki, kajdanki, paralizatory)
- niezawodną łączność radiową (wewnętrzną i zewnętrzną)
- kamizelki desantowe


Przed przystąpieniem do ochrony obiektu opracowywana jest szczegółowa instrukcja ochrony obiektu, z uwzględnieniem:

- specyfiki obiektu
- położenia obiektu
- kubatury
- wartości materialnej
- posiadanych zabezpieczeń technicznych
- godzin użytkowania
- stopnia zagrożenia


W procesie realizacji ochrony na obiekcie, służba ochrony ma do dyspozycji niezależną i niezawodną łączność radiową działającą na bazie przydzielonej przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną częstotliwości radiowej, zapewniającą bezpośredni kontakt:


- wewnątrz ochranianego obiektu między agentami
- z centralą Biura Ochrony "Ranger" Sp. z o.o.
- ze zmotoryzowanymi, uzbrojonymi patrolami interwencyjnymi Biuro Ochrony "Ranger"


Tak rozwinięta sieć łączności wewnętrznej daje możliwość niemal natychmiastowego powiadomienia specjalistycznych służb Policji, Straży Pożarnej i Służb Medycznych o ewentualnych wydarzeniach w ochranianym obiekcie.


Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie. Nasi pracownicy czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu. Dzięki ich obecności można uniknąć włamań, kradzieży i dewastacji mienia. Nasza firma dostosowuje system ochrony do specyfiki obiektu.


Przed rozpoczęciem współpracy licencjonowani Kierownicy Biura Ochrony RANGER dokonują wizji lokalnej obiektu, która ma na celu analizę słabych stron i potencjalnych zagrożeń.

Nasi umundurowani pracownicy ochrony są wyposażeni w nowoczesny sprzęt i sprawnie działający system łączności. Ochrona fizyczna wspomagana jest przez systemy monitoringu i system antynapadowy.

Z naszych usług korzystają zarówno duże kompleksy przemysłowe, firmy budowlane, obiekty biurowe, użyteczności publicznej, jak i małe firmy oraz klienci indywidualni.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

kontakt z Biurem Ochrony

Wrocław
tel. (71) 368-15-05 w.23
GG 34704355Dział Handlowy
518-022-021
518-022-460

Dyrektor Działu Ochrony
518-022-883

Dyrektor Działu Sprzątania
518-022-168

Nysa
Dyrektor Działu Ochrony
518-022-151

Toruń
Dyrektor Działu Ochrony
518-022-166

Radomsko
Dyrektor Działu Ochrony
518-022-883
Wykonanie: Pozycjonowanie www, Tworzenie serwisów www