Usługi detektywistyczne


Biuro Ochrony "Ranger" Sp. z o.o. świadczy usługi detektywistyczne zgodnie z wymaganiami nowej ustawy
z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych.
Realizujemy usługi detektywistyczne w zakresie:

- zbierania informacji w sprawach cywilnych
- zbierania informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych
- zbierania informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową
- sprawdzania wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
- poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się
- poszukiwania mienia
- zbierania informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnegoDo realizacji usług detektywistycznych wyznaczamy doświadczonych pracowników operacyjnych, wywodzących się z reguły ze środowiska policyjnego, o długim stażu pracy, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań. Ich umiejętności są stale oceniane i weryfikowane poprzez ciągły nadzór Inspektorów Kontroli Wewnętrznej.Atutami naszej Firmy są:

- odpowiedni dobór pracowników
- profesjonalne wyposażenie osobiste
- doświadczenie w pracy operacyjnej
- niezawodne środki łączności, oparte na sprzęcie produkcji japońskiej - Motorola, pracujących na przydzielonych przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną częstotliwościach
- szybkość przemieszczania się samochodami służbowymi
- profesjonalizm w działaniuWe współpracy z Klientami kierujemy się nadrzędnymi zasadami naszej pracy, a mianowicie:

- Nie pobieramy zaliczek oraz wynagrodzenia przed oraz w trakcie realizacji zlecenia
- Za wykonanie usługi pobieramy prowizje w wysokości od 10% do 25% wartości egzekwowanych wartości finansowych lub materialnych w terminie 7 dni od daty zrealizowania zlecenia
- Koszty postępowania windykacyjnego w części lub w całości ponosi dłużnik


Skuteczność realizacji zleconych usług detektywistycznych wynosi 80%.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

kontakt z Biurem Ochrony

Wrocław
tel. (71) 368-15-05 w.23
GG 34704355Dział Handlowy
518-022-021
518-022-460

Dyrektor Działu Ochrony
518-022-883

Dyrektor Działu Sprzątania
518-022-168

Nysa
Dyrektor Działu Ochrony
518-022-151

Toruń
Dyrektor Działu Ochrony
518-022-166

Radomsko
Dyrektor Działu Ochrony
518-022-883
Wykonanie: Pozycjonowanie www, Tworzenie serwisów www